Några av våra fantastiska kunder

Vi producerar material på uppdrag till bl.a. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM),

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Synskadades Riksförbund (SRF), Folkbildning.

Vi arbetar även med olika förbund, andra myndigheter, kommuner, banker, flygbolag, föreningar, museum och hotell etc.

 

Riktlinjer och regler - Svensk punktskrift - Allmänna skrivregler (Punktskriftsnämnden)

Svensk punktskrift - Redigering och avskrivning (Punktskriftsnämnden)

Svensk punktskrift - Punktskriftens skrivregler för matematik och naturkunskap (Punktskriftsnämnden)

World Braille Usage Third Edition - UNESCO

UNESCO_logo.svg.png
logo_mtm.png
Group 64.png
logotyp.png
fsdb-logo.png

  Vår vision på Punkt Design är att göra text och bild tillgängligt för personer med synnedsättning.