Svällpappersbilder


​​​​​​​ Med hjälp av svällpappersbilder kan en person med synnedsättning exempelvis läsa
​en geometrisk figur eller en karta.


Taktila bilder på svällpapper används i stor utsträckning till
studiematerial men även till skönlitterära böcker.
​​​​​​​
Svällpappersbilder kan även användas som komplement
till taktila områdesskyltar då de snabbt kan bytas ut vid behov.
 
Svällpappersbilder tillverkas på ett speciellt papper som
sedan värms upp, vilket gör att bildens svarta områden
expanderar och skapar en taktil bild.
Färg kan användas för kontrast men denna sväller inte.
 
Vi producerar även utrymningsplaner på svällpappersbilder.

ReliefkartaReliefkarta
Reliefkarta