Storstil

 
Vi gör böcker, tidningar, studiematerial och broschyrer i storstil.
Storstil är text som är minst 14 punkter stor.
​​​​​​​Raderna får inte heller vara för långa och typsnittet ska helst vara linjärt, exempelvis Arial.
Kontrasten är viktig och därför används gärna ljusgult papper till tidningarna.
​​​​​​​Papperet bör heller inte vara för tunt och för att undvika att det blänker används matt papper.
 
Storstil är till för alla som kan läsa större stil eller som läser med hjälp av optiska läshjälpmedel.

Böcker och tidningar

 
Vi producerar böcker och tidningar inom vitt skilda ämnesområden.
Storstilsbocker 1341571081Storstilsbocker 1341571081
Storstilsbocker 1341571081
Storstilstidningar 1341571149Storstilstidningar 1341571149
Storstilstidningar 1341571149


​​​​​​​Vi producerar och distribuerar tidningar i 
storstil till flera förbund.


Kontakta oss för mer information!
​​​​​​​