Punktskriftstryckeri


​​​​​​​Vi är Sveriges största

Välkommen till Punkt Design! 


Vår vision på Punkt Design är att göra text och bild tillgängligt för personer med synnedsättning.